CARX

CARX
abbr.
Carlon Inc. AAR

Dictionary of abbreviations. 2012.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

 • çarx — döyməx’: (Qazax) məc. dəfələrlə, dönə dönə gedib gəlmək. – Axşamatan Hajı dərəsinə çarx dö:rəm malın dalınjan …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • çarx — is. <fars.> 1. Öz oxu ətrafında fırlanmaqla minik və ya başqa nəqliyyat vasitələrini hərəkətə gətirən (dəndənəli və ya bütöv şəkildə) dairə; təkər. Araba çarxı. Velosiped çarxı. Avtomobilin çarxı. – Bir yerdə bir araba atını yıxılmış, ya… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • CARX — Lamson and Sessions (Regional » Railroads) …   Abbreviations dictionary

 • kəlləçarx — is. <fars.> Neft buruqlarının və qüllə şəkilli başqa qurğuların təpəsində olan qaldırıcı çarx. Dolamaçarxın kəlləçarxı. – Vışkaların təpəsində fırlanan kəlləçarxların cırıltısı eşidilmirdi. M. S. O.. Buruqların şam ağacı kimi səmaya… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • çərx — f. 1) təkər, çarx; 2) dolanma, dövr etmə; 3) m. göy, səma, asiman; 4) m. dünya, kainat; 5) m. bəxt, tale. Çərxi cəfacu vəfasız dünya, zülm və əziyyətlə dolu dünya; çərxiçənbəri dairəvi səma; çərxi ətləs «atlas çarx» astronomiyada: yeddinci fələk; …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • çarxlamax — (Ağdam, Cəbrayıl, Gəncə, Mingəçevir) itilərəmk. – Qəməltini ver, çarxlamağa aparajam (Gəncə); – Pıçağı çarxlamışam, indi qılış kimi kəsir (Cəbrayıl) Çarx vırməy (Cəlilabad) – dolanmaq, gəzmək. – Biz dünyanı çarx vıraco:uğ …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • ötürücü — is. 1. Ötürən, yola salan, müşayiət edən, yanınca gedən. 2. tex. Hərəkəti və s. ni maşının bir hissəsindən o birinə nəql edən qayış, dişli çarx və s. Hərəkət ötürücüsü. // Sif. mənasında. Ötürücü qayış. Ötürücü çarx …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • qarqara — 1. is. xüs. Ağır şeyləri qaldırmaq üçün yüksəkdə mil üstündə dolanan və üzərindən ip sallanan çarx. // Ümumiyyətlə, üzərinə ip, sap sarınan çarx. Dağın cəhrəsində əyrilən hər sap; Dağa sarınmışdır, bu sirri sən tap! Sanma çöl bağrında dağ bir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • Sassanid army — The birth of the Sassanid army ( fa. ارتش ساسانيان Artesh e Sāsānīyān , Pahlavi Spâh سپاه, army ) dates back to the rise of Ardashir I (r. 226–241), the founder of the Sassanid dynasty, to the throne. Ardashir aimed at the revival of the Persian… …   Wikipedia

 • Liste Des Sigles De L'AAR Débutant Par C — Voir l article principal: Sigle de l AAR C CA Chesapeake and Albemarle Railroad CABU Bacardi and Company, Ltd. CABX Cabot Corporation CACV Cooperstown and Charlotte Valley Railway CACZ Comacasa Line CAD Cadiz Railroad CADX Cando Corporation CAFU… …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”